کد تلفن ثابت شهرها و استان ها

کد شهرستانها
توسط: اس ام اس برتر
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۹

کد تلفن ثابت شهر ها و استان ها

کد تلفن ثابت شهرها و استان ها

 

لیست کد های شهر ها و استان ها برای تلفن ثابت

اصطلاح Pc: شامل ۸ مرکز بزرگ بین شهری ، تهران ، اهواز T، همدان، اصفهان ، تبریز ، بابل ، مشهد و شیراز است

اصطلاح Sc: شامل ۸۴ مرکز اصلی بین شهری کشور ، که در سیستم شماره گذاری قدیم دارای سه رقم کد بوده و در سیستم جدید همان باقی مانده است

اصطلاح توابع : شامل ده ها مرکز تلفن اطراف هر یک از مراکز بزرگ

نام مرکز

کد

نام مرکز

کد

Pc , Sc

توابع

Pc , Sc

توابع

کد بابل

۰۱۱۱

۰۱۱۲

کد مشهد

۰۵۱۱

۰۵۱۲

کد آمل

۰۱۲۱

۰۱۲۲

کد تربت جام

۰۵۲۸

۰۵۲۹

کد قائم شهر

۰۱۲۳

۰۱۲۴

کد تربت حیدریه

۰۵۳۱

۰۵۳۲

کد رشت

۰۱۳۱

۰۱۳۲

کد فردوس

۰۵۳۴

۰۵۳۵

کد لاهیجان

۰۱۴۱

۰۱۴۲

کد زاهدان

۰۵۴۱

۰۵۴۳

کد ساری

۰۱۵۱

۰۱۵۲

کد زابل

۰۵۴۲

۰۵۴۴

کد گرگان

۰۱۷۱

۰۱۷۳

کد چابهار

۰۵۴۵

۰۵۴۶

کد گنبد کاووس

۰۱۷۲

۰۱۷۴

کد ایرانشهر

۰۵۴۷

۰۵۴۸

کد بندر انزلی

۰۱۸۱

۰۱۸۲

کد نیشابور

۰۵۵۱

۰۵۵۲

کد چالوس

۰۱۹۱

۰۱۹۲

کد بیرجند

۰۵۶۱

۰۵۶۲

کد تهران

۰۲۱

۰۲۲۱

کد سبزوار

۰۵۷۱

۰۵۷۲

کد اسلامشهر

۰۲۲۸

۰۲۲۹

کد قوچان

۰۵۸۱

۰۵۸۲

کد سمنان

۰۲۳۱

۰۲۳۲

کد بجنورد

۰۵۸۴

۰۵۸۵

کد زنجان

۰۲۴۱

۰۲۴۲

کد اهواز

۰۶۱۱

۰۶۱۲

کد قم

۰۲۵۱

۰۲۵۲

کد آبادان

۰۶۳۱

۰۶۳۲

کد ساوه

۰۲۵۵

۰۲۵۶

کد دزفول

۰۶۴۱

۰۶۴۲

کد کرج

۰۲۶۱

۰۲۶۲

کد سربند

۰۶۵۱

۰۶۵۲

کد شاهرود

۰۲۷۳

۰۲۷۴

کد خرم آباد

۰۶۶۱

۰۶۶۳

کد قزوین

۰۲۸۱

۰۲۸۲

کد بروجرد

۰۶۶۲

۰۶۶۵

کد ورامین

۰۲۹۱

۰۲۹۲

کد الیگودرز

۰۶۶۴

۰۶۶۶

کد اصفهان

۰۳۱۱

۰۳۱۲

کد بهبهان

۰۶۷۱

۰۶۷۲

کد شهررضا

۰۳۲۱

۰۳۲۲

کد مسجد سلیمان

۰۶۸۱

۰۶۸۲

کد نائین

۰۳۲۳

۰۳۲۴

کد رامهرمز

۰۶۹۱

۰۶۹۲

کد نجف آباد

۰۳۳۱

۰۳۳۲

کد شیراز

۰۷۱۱

۰۷۱۲

کد زرین شهر

۰۳۳۴

۰۳۳۵

کد کازرون

۰۷۲۱

۰۷۲۲

کد کرمان

۰۳۴۱

۰۳۴۲

کد مرودشت

۰۷۲۸

۰۷۲۹

کد بم

۰۳۴۴

۰۳۴۶

کد فسا

۰۷۳۱

۰۷۳۲

کد سیرجان

۰۳۴۵

۰۳۴۷

کد یاسوج

۰۷۴۱

۰۷۴۳

کد جیرفت

۰۳۴۸

۰۳۴۹

کد دوگنبدان

۰۷۴۲

۰۷۴۴

کد یزد

۰۳۵۱

۰۳۵۲

کد آباده

۰۷۵۱

۰۷۵۲

کد کاشان

۰۳۶۱

۰۳۶۲

کد بندر عباس

۰۷۶۱

۰۷۶۳

کد خوانسار

۰۳۷۱

۰۳۷۲

کد بندرلنگه

۰۷۶۲

۰۷۶۴

کد شهرکرد

۰۳۸۱

۰۳۸۲

کد میناب

۰۷۶۵

۰۷۶۶

کد رفسنجان

۰۳۹۱

۰۳۹۲

کد بندر بوشهر

۰۷۷۱

۰۷۷۲

کد تبریز

۰۴۱۱

۰۴۱۲

کد لار

۰۷۸۱

۰۷۸۲

کد مراغه

۰۴۲۱

۰۴۲۲

کد جهرم

۰۷۹۱

۰۷۹۲

کد میانه

۰۴۲۳

۰۴۲۴

کد همدان

۰۸۱۱

۰۸۱۲

کد اهر

۰۴۲۶

۰۴۲۷

کد کرمانشاه

۰۸۳۱

۰۸۳۲

کد سراب

۰۴۳۱

۰۴۳۲

کد سرپل ذهاب

۰۸۳۴

۰۸۳۵

کد ارومیه

۰۴۴۱

۰۴۴۳

کد کنگاور

۰۸۳۷

۰۸۳۸

کد مهاباد

۰۴۴۲

۰۴۴۴

کد ایلام

۰۸۴۱

۰۸۴۲

کد اردبیل

۰۴۵۱

۰۴۵۲

کد ملایر

۰۸۵۱

۰۸۵۲

کد خوی

۰۴۶۱

۰۴۶۲

کد اراک

۰۸۶۱

۰۸۶۲

کد شبستر

۰۴۷۱

۰۴۷۲

کد خمین

۰۸۶۵

۰۸۶۶

کد میاندوآب

۰۴۸۱

۰۴۸۲

کد سنندج

۰۸۷۱

۰۸۷۲

کد مرند

۰۴۹۱

۰۴۹۲

کد سقز

۰۸۷۴

۰۸۷۵

اولین شهری که صاحب تلفن شدتبریز بود
شهر تبریز درسال ۱۲۸۰ هجری شمسی ( پنچ سال قبل از امضای فرمان مشروطیت به وسیله مظفرالدین شاه) بنا به موقعیت مهم سیاسی و فرهنگی اش خود که درآن روزگار ولیعهدنشین و مرکز ثقل کشور بود به همت عده ای از رجال دلسوز دور اندیش ( ازجمله قاسم خان والی ) معروف به ( امیر تومان) که چند سال بعد از آن به عنوان نخستین شهردار تبریز انتخاب شد دارای نخستین مرکز تلفن در ایران گردید.

اما نحوه عملکرد دستگاههای سوئیچ :
عمل یک مرکز تلفن آنست که خطوط چهارسیمه را بین دو مشترک وصل کند تا مکالمه به طرز صحیح انجام شود. اگر شماره گیرنده و کسی که شماره اش گرفته می شود هر دو به یک مرکز تلفن وصل باشند. عمل مرکز تنها وصل کردن آن دو است. اگر مشترک دلخواه به مرکز تلفن دیگری وصل باشد شماره گیرنده باید در مسیر صحیحی قرار گیرد تا آنکه شماره گیری اش سرانجام به شماره دلخواه برسد. اساساً سه نسل مرکز تلفن وجود دارد. اولین آن قدم به قدم یا به شکل استروجر است که دارای تعداد باورنکردنی رله بود. و عمل وصل کردن را قدم به قدم یعنی پس از دریافت هر رقم انجام می داد. نسل دوم مراکز تلفن کراس بار است که تعداد رله ها باز هم بیشتر شده بود. اما این رله ها کوچک بودند و چنان تربیت یافته بودند که پس از دریافت تمام ارقام تا ۲۰ اتصال بطور همزمان با سوئیچ کراس بار ممکن شد. مراکز تلفن با کنترل پروسسور سومین نسل مراکز تلفن هستند. در اینجا اتصالات بوسیله پروسسور یا کامپیوتر مرکز تلفن انجام می شود. و در نتیجه فضای اشغال شده بسیار کوچکتر است. باید ذکر کرد که یک مرکز تلفن ( یا تلکس ) یک دستگاه بسیار پیچیده ای است و یک مرکز تلفن کراس بار با ۲۰۰۰ خط ممکن است یک طبقه یک ساختمان نسبتاً بزرگ را اشغال کند. در ممالکی نظیر ایالات متحده یا استرالیا چند ایستگاه استروجر باقی مانده است و ظرفیت ایستگاههای با کنترل پروسسور کم کم از مراکز کراس بار بیشتر می شود.
اگر شماره گیرنده و مشترک شماره گیری شده به مرکز تلفن مشترکی متصل نباشند مرکز تلفن شماره گیرنده در مسیریابی صحیح شماره باید شرکت کند. این عمل با بررسی شماره گرفته شده و آزمایش مسیرهای در دسترس از درون یا خارج مرکز تلفن برای مسیر دادن به شماره انجام می شود. مرکز تلفن محلی باید گروه ترانک های اولین انتخاب را که مکالمه باید به آن مسیر برود و اینکه کدامیک آزاد است را تعیین کند. اگر تمام این ترانک ها مشغول باشد مکالمه به ترانک های انتخاب دوم و به همین ترتیب راه داده می شود. اگر هیچ ترانکی در دسترس نباشد سیگنال مقتضی باید به مشترک شماره گیرنده فرستاده شود که در این مورد این سیگنال محتملاً سیگنال( اشغال دستگاه) است. همین روش در هر مرکز تلفن در سلسله مراتب مراکز تلفن ، که عبارتند از اداره محلی ، مرکز نرخ گذاری ، مرکز اولیه یا محلی ، مرکز بین المللی و سپس همین زنجیره به ترتیب عکس انجام می شود.
و چیزهایی که بدانید بهتره :(خدمات در حال ارئه بصورت آپلاین که رایگان هستند)
۱- انتقال مکالمه یا دایورت کردن ( Call diverting ) :
با این سرویسمی‌توانید هنگامی که با تلفن شما تماس گرفته می‌شود مکالمه را به یک خط دیگر ثابتیا همراه منتقل کنید و عمل دایورت کردن را انجام دهید. این سرویس با هر دستگاه تلفندکمه‌ای مجهز به سیستم تن انجام شدنی است.
برای این کار شما باید کد زیر را دردستگاه تلفن وارد کنید:
# شماره مورد نظر*۲۱*
بعد از زدن این کد صدایی کهمیشنوید فرق خواهد کرد ، این یعنی اینکه خط شما دایورت شده است.
برای غیر فعالکردن این سرویس باید باز گوشی رو بردارید (در این حالت باز همان صدای مخصوص شنیدهمیشود) و بعد عدد #۲۱# را وارد کنید.
در صورتی که مجدد صدای بوق مخصوص راشنیدید ، گوشی را قطع کرده و مجدد روشن کنید. در این حالت خط شما کاملا از حالتدایورت خارج شده است.

۲- سرویس انتظار مکالمه یا پشت خطی ( Call waiting ) :
هنگام مکالمه شخص دیگری به شما تلفن می‌زند صدای بوق ضعیفی به گوشتان می‌رسدو شما را آگاه می‌کند شما می‌توانید با کمک این سرویس مکالمه اول خود را موقتاً قطعو با شخص ثالث صحیح کنید پس از خاتمه ی مکالمه یا در حین مکالمه می‌توانید مجدداًبا شخص اول به صحبت خود ادامه دهید.
برای استفاده از این سرویس شما باید بهنگامشنیدن صدای بوق ضعیف با فشار دادن دکمه “Flash” در تلفنهای دیجیتال و با “قطع و وصلکردن” در تلفنهای آنالوگ با نفر سوم تماس برقرار کنید..
برای بازگشت به گفتگویاول میتوانید همین کار را تکرار کنید.

۳- شماره‌گیری سریع ( Speed dealing ):
برای اجتناب از وقوع اشتباه در شماره‌گیری و صرفه جویی در وقت با دادن شمارههای دو رقمی به حافظه مخابرات میتونید از این سیستم بهره ببرید. این سرویس با هردستگاه تلفن دکمه‌ای مجهز به سیستم تن انجام شدنی است.
برای استفاده از اینامکان باید دستور زیر رو بکار ببرید :
برای ایجاد کد دو رقمی :
# شمارهمورد نظر* کد دو رقمی *۵۱*
بعد از وارد کردن این دستور حالا شما میتونید بعد ازبرداشتن گوشی با زدن کد دو رقمی** شماره ای رو که قبلا به آن داده اید را شمارهگیری کنید.
برای حذف یک شماره از یک کد دو رقمی و تغییر آن میتوانید از دستورزیر استفاده کنید :
# کد دو رقمی *۵۱*
برای غیر فعال کردن همه این کدهای دورقمی باید از کد #۵۵# استفاده کنید

۴- انتقال مکالمه از خط اشغال بهخطوط دیگر ( Call forwarding) :
برای این که تماس گیرندگان با بوق اشغال مواجهنشوند ، می‌توانید یک یا چند شماره تلفن خود را به مرکز تلفن مربوط اعلام کنید کهدر صورت اشغال بودن هر یک از شماره‌ها ارتباط به طور خودکار به شماره‌های بعدیمنتقل شود.
این سرویس با هر دستگاه تلفن دکمه‌ای مجهز به سیستم تن انجام شدنیاست.
برای استفاده از این حالت باید بعد از برداشتن گوشی کد #۴۳* رو بزنیدبرای غیر فعال کردن این حالت باید کد #۴۳# را وارد کنید.

۵- سرویس بیدارباش :
با اشتراک این سرویس زنگ تلفن در ساعت مشخص شده به صدا در می‌آید .
این سرویس با هر دستگاه تلفن دکمه‌ای مجهز به سیستم تن انجام شدنی ست .
برای استفاده از این حالت باید از روش زیر استفاده کنید:
ابتدا *۵۵* روبزنید بعد بترتیب ساعت و دقیقه را وارد کنید و در آخر # را بزنید.
مثلامیخواهیم در ساعت ۱۴:۳۸ تلفن زنگ بزند ، این کد را میزنیم :
۱۴۳۸#*۵۵*
برایغیر فعال کردن این سرویس باید کد #۵۵# را وارد کنید.

۶- سرویس نمایشگرشماره CallerID :
در این سرویس شما کافی است یک دستگاه شماره انداز یا یک تلفنمجهز به نمایشگر شماره تلفن را ابتیاع کنید و با استفاده از آن میتوانید شماره رادریافت کنید. این سرویس نیازی به کد فعال سازی ندارد.

۷- دایورت بعد از ۵زنگ :
با استفاده از این سرویس شما میتوانید کاری کنید تا بعد از ۴ بار زنگخوردن گوشی و جواب ندادن به گوشی در زنگ ۵ ام تلفن دایورت شود روی شماره ای دیگر..
برای استفاده از این سرویس شما باید از کد زیر استفاده کنید:
# شماره موردنظر*۶۵*
طبق معمول برای غیر فعال کردن این امکان باید کد #۶۵# رو وارد کنید

منبع: هم میهن و کوهنوردان

GD Star Rating
loading...
کد تلفن ثابت شهرها و استان ها, ۱۰٫۰ out of 10 based on 1 rating
برچسب ها: , , , , , ,

مطالب مرتبط

logo-samandehi