مالیات پیامک سال 94 به 9% افزایش یافت

اعلان ها
توسط: اس ام اس برتر
تاریخ: 2015/04/10

قابل توجه نمایندگان ، کاربران سامانه اس ام اس برتر

طی اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ، مالیات ارزش افزونه در سال 1394 به 9درصد افزایش یافته است که این سامانه نیز به زودی اقدام به افزایش تعرفه پیامک ( افزایش

مالیات) خواهد کرد.

با استناد به وب سایت رسمی نظام مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که لینک سایت و خبر در زیر ارائه شده است ، مطابق تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله

پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران “دولت مکلف است با اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه ساليانه يک واحد

درصد (1%) اضافه نمايد”

همچنين براساس ماده (37) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب  1393/12/04 “علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزوده، صرفاً

يک واحد درصد در هر سال به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دريافت، مستقيماً به رديف درآمدي که براي اين منظور در قوانين بودجه

سنواتي پيش بيني مي شود، واريز مي گردد.”

لذا به منظور اطلاع مؤديان محترم مالياتي مشمول قانون ماليات برارزش افزوده افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومي در سال 1394 از هشت درصد (8%) به نه درصد

(9%) که شامل ( 6% ماليات، 3% عوارض ) اعلام مي گردد.

لازم به یاداوری است مالیات سال های قبل به شرح زیر است

 

مالیات سال 94: 9%

 

مالیات سال 93: 8%

 

مالیات سال 92: 6%

 

مالیات سال 91: 5%

 

آدرس اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور

 

http://www.vat.ir/default.asp?strID=9

برچسب ها:
logo-samandehi