تعرفه خرید شارژ پنل اس ام اس

پنل اس ام اس
توسط: اس ام اس برتر
تاریخ: 2013/08/2

تعرفه اس ام اس ,تعرفه شارژ اس ام اس ,تعرفه خرید اس ام اس ,قیمت اس ام اس, قیمت شارژ پنل ,تعرفه خطوط 3000 ,تعرفه خطوط 1000 ,تعرفه شارژ پیامک, تعرفه خرید پیامک ,تعرفه ارسال اس ام اس ,تعرفه ارسال پیامک ,پیام کوتاه ,اس ام اس انبوه ,شارژ پنل اس ام اس ,شارژ سامانه اس ام اس

تعرفه شارژ کردن پنل کاربری شناور برای خطوط 3000

تعداد خرید اس ام اس

پنل برنزی

پنل نقره ای

پنل طلایی

پنل شرکتی

پنل سازمانی

پنل تبلیغاتی

۱ خرید از ۰ تا 4۰۰۰ 11 10 9.8 9.6 9.4 9.2
۲ از 4۰۰۱ تا 15۰۰۰ 10.8 9.8 9.6 9.4 9.2 9
۳ از 15۰۰۱ تا 3۰۰۰۰ 10.6 9.6 9.4 9.2 9 8.8
۴ از 3۰۰۰۱ تا 60۰۰۰ 10.4 9.4 9.2 9 8.8 8.6
۵ از 6۰۰۰۱ تا 1۰۰۰۰۰ 10.2 9.2 9 8.8 8.6 8.4
۶ از 1۰۰۰۰۱ تا 25۰۰۰۰ 10 9 8.8 8.6 8.4 8.2
7 از 25۰۰۰۱ تا 5۰۰۰۰۰ 9.8 8.8 8.6 8.4 8.2 8
8 از 50۰۰۰۱ تا 1۰۰۰۰۰۰ 9.6 8.6 8.4 8.2 8 7.8

 

 

تعرفه شارژ کردن پنل کاربری شناور برای خطوط 1000

تعداد خرید اس ام اس

پنل برنزی

پنل نقره ای

پنل طلایی

پنل شرکتی

پنل سازمانی

پنل تبلیغاتی

۱ خرید از ۰ تا 4۰۰۰ 11.6 10.6 10.4 10.2 10 9.8
۲ از 4۰۰۱ تا 15۰۰۰ 11.4 10.4 10.2 10 9.8 9.6
۳ از 15۰۰۱ تا 3۰۰۰۰ 11.2 10.2 10 9.8 9.6 9.4
۴ از 3۰۰۰۱ تا 60۰۰۰ 11 10 9.8 9.6 9.4 9.2
۵ از 6۰۰۰۱ تا 1۰۰۰۰۰ 10.8 9.8 9.6 9.4 9.2 9
۶ از 1۰۰۰۰۱ تا 25۰۰۰۰ 10.6 9.6 9.4 9.2 9 8.8
7 از 25۰۰۰۱ تا 5۰۰۰۰۰ 10.4 9.4 9.2 9 8.8 8.6
8 از 50۰۰۰۱ تا 1۰۰۰۰۰۰ 10.8 9.2 9 8.8 8.6 8.4

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,
logo-samandehi