تعرفه خرید شارژ پنل اس ام اس

پنل اس ام اس
توسط: اس ام اس برتر
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۱

تعرفه اس ام اس ,تعرفه شارژ اس ام اس ,تعرفه خرید اس ام اس ,قیمت اس ام اس, قیمت شارژ پنل ,تعرفه خطوط ۳۰۰۰ ,تعرفه خطوط ۱۰۰۰ ,تعرفه شارژ پیامک, تعرفه خرید پیامک ,تعرفه ارسال اس ام اس ,تعرفه ارسال پیامک ,پیام کوتاه ,اس ام اس انبوه ,شارژ پنل اس ام اس ,شارژ سامانه اس ام اس

تعرفه شارژ کردن پنل کاربری شناور برای خطوط ۳۰۰۰

تعداد خرید اس ام اس

پنل برنزی

پنل نقره ای

پنل طلایی

پنل شرکتی

پنل سازمانی

پنل تبلیغاتی

۱ خرید از ۰ تا ۴۰۰۰ ۱۱ ۱۰ ۹٫۸ ۹٫۶ ۹٫۴ ۹٫۲
۲ از ۴۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰ ۱۰٫۸ ۹٫۸ ۹٫۶ ۹٫۴ ۹٫۲ ۹
۳ از ۱۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ۱۰٫۶ ۹٫۶ ۹٫۴ ۹٫۲ ۹ ۸٫۸
۴ از ۳۰۰۰۱ تا ۶۰۰۰۰ ۱۰٫۴ ۹٫۴ ۹٫۲ ۹ ۸٫۸ ۸٫۶
۵ از ۶۰۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰۰ ۱۰٫۲ ۹٫۲ ۹ ۸٫۸ ۸٫۶ ۸٫۴
۶ از ۱۰۰۰۰۱ تا ۲۵۰۰۰۰ ۱۰ ۹ ۸٫۸ ۸٫۶ ۸٫۴ ۸٫۲
۷ از ۲۵۰۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰۰ ۹٫۸ ۸٫۸ ۸٫۶ ۸٫۴ ۸٫۲ ۸
۸ از ۵۰۰۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰۰۰ ۹٫۶ ۸٫۶ ۸٫۴ ۸٫۲ ۸ ۷٫۸

 

 

تعرفه شارژ کردن پنل کاربری شناور برای خطوط ۱۰۰۰

تعداد خرید اس ام اس

پنل برنزی

پنل نقره ای

پنل طلایی

پنل شرکتی

پنل سازمانی

پنل تبلیغاتی

۱ خرید از ۰ تا ۴۰۰۰ ۱۱٫۶ ۱۰٫۶ ۱۰٫۴ ۱۰٫۲ ۱۰ ۹٫۸
۲ از ۴۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰ ۱۱٫۴ ۱۰٫۴ ۱۰٫۲ ۱۰ ۹٫۸ ۹٫۶
۳ از ۱۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ۱۱٫۲ ۱۰٫۲ ۱۰ ۹٫۸ ۹٫۶ ۹٫۴
۴ از ۳۰۰۰۱ تا ۶۰۰۰۰ ۱۱ ۱۰ ۹٫۸ ۹٫۶ ۹٫۴ ۹٫۲
۵ از ۶۰۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰۰ ۱۰٫۸ ۹٫۸ ۹٫۶ ۹٫۴ ۹٫۲ ۹
۶ از ۱۰۰۰۰۱ تا ۲۵۰۰۰۰ ۱۰٫۶ ۹٫۶ ۹٫۴ ۹٫۲ ۹ ۸٫۸
۷ از ۲۵۰۰۰۱ تا ۵۰۰۰۰۰ ۱۰٫۴ ۹٫۴ ۹٫۲ ۹ ۸٫۸ ۸٫۶
۸ از ۵۰۰۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰٫۸ ۹٫۲ ۹ ۸٫۸ ۸٫۶ ۸٫۴

 

GD Star Rating
a WordPress rating system
تعرفه خرید شارژ پنل اس ام اس , ۱۰٫۰ out of 10 based on 3 ratings
برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,
logo-samandehi