بانک شماره های مناطق مختلف استان

بانک شماره موبایل شهرها
توسط: اس ام اس برتر
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۲

 

نقشه ایران

 

ردیف استان تعداد شماره اعتباری تعداد شماره دائمی کل شماره ها قیمت

۱

۹۲۵۶۷۷
۷۱۲۲۶۰
۱۶۳۷۹۳۷
۳۰/۰۰۰

۲

۴۶۱۲۴۲
۷۷۶۱۱۹
۱۲۳۷۳۶۱
۳۰/۰۰۰

۳

البرز
۶۱۸۶۵۳
۴۳۵۰۳۸
۱۰۵۳۶۹۱
۳۰/۰۰۰

۴

اردبیل
۳۱۶۳۶۶
۲۰۰۳۱۸
۵۱۶۶۸۴
۲۵/۰۰۰

۵

اصفهان
۱۸۱۱۱۲۲
۱۳۸۷۹۶۰
۳۱۹۹۰۸۲
۴۰/۰۰۰

۶

ایلام
۲۱۴۳۸۱
۱۰۰۸۰۰
۳۱۵۱۸۱
۲۵/۰۰۰

۷

بوشهر
۳۳۹۷۶۴
۲۳۶۱۹۱
۵۷۵۹۵۵
۲۵/۰۰۰

۸

تهران
۴۱۲۰۹۶۲
۴۵۶۰۷۷۵
۸۶۸۱۷۳۷
۵۰/۰۰۰

۹

خراسان جنوبی
۲۱۵۳۵۹
۸۵۸۵۲
۳۰۱۲۱۱
۲۵/۰۰۰

۱۰

خراسان شمالی
۱۷۹۴۸۴
۹۲۶۵۲
۲۷۲۱۳۶
۲۵/۰۰۰

۱۱

خراسان رضوی
۱۵۱۳۰۴۹
۹۶۴۱۲۴
۲۴۷۷۱۷۳
۳۵/۰۰۰

۱۲

خوزستان
۱۳۸۲۶۶۳
۸۳۸۰۶۳
۲۲۲۰۷۲۶
۳۵/۰۰۰

۱۳

زنجان
۳۶۳۰۱۵
۱۵۶۸۵۰
۵۱۹۸۶۵
۲۵/۰۰۰

۱۴

سمنان
۲۷۱۳۸۳
۱۴۴۱۲۶
۴۱۵۵۰۹
۲۵/۰۰۰

۱۵

سیستان و بلوچستان
۶۶۹۵۸۱
۲۱۲۹۰۹
۸۸۲۴۹۰
۲۵/۰۰۰

۱۶

فارس
۱۸۳۸۲۷۷
۱۰۴۳۳۷۷
۲۸۸۱۶۵۴
۳۵/۰۰۰

۱۷

قزوین
۴۴۰۷۸۵
۲۱۳۳۸۴
۶۵۴۱۶۹
۲۵/۰۰۰

۱۸

قم
۴۸۰۷۸۹
۲۳۴۲۴۸
۷۱۵۰۳۷
۲۵/۰۰۰

۱۹

لرستان
۴۴۶۴۸۸
۲۲۳۳۴۵
۶۶۹۸۳۳
۲۵/۰۰۰

۲۰

مازندران
۸۵۴۸۳۵
۷۰۵۹۱۵
۱۵۶۰۷۵۰
۳۰/۰۰۰

۲۱

مرکزی
۴۲۶۰۳۷
۲۵۱۲۱۹
۶۷۷۲۵۶
۲۵/۰۰۰

۲۲

هرمزگان
۵۶۴۳۱۷
۲۲۲۴۵۱
۷۸۶۷۶۸
۲۵/۰۰۰

۲۳

همدان
۵۳۱۱۳۶
۲۵۳۸۹۶
۷۸۵۰۳۲
۲۵/۰۰۰

۲۴

چهار محال و بختیاری
۳۹۵۵۳۶
۱۵۲۲۱۲
۵۴۷۷۴۸
۲۵/۰۰۰

۲۵

کردستان
۵۵۹۷۹۸
۲۱۵۸۲۹
۷۷۵۶۲۷
۲۵/۰۰۰

۲۶

کرمان
۹۲۶۹۶۱
۵۴۴۵۶۹
۱۴۷۱۵۳۰
۳۰/۰۰۰

۲۷

کرمانشاه
۷۱۳۸۹۳
۳۲۶۹۲۳
۱۰۴۰۸۱۶
۳۰/۰۰۰

۲۸

کهکیلویه و بویراحمد
۲۲۱۷۷۸
۹۸۳۴۶
۳۲۰۱۲۴
۲۵/۰۰۰

۲۹

گلستان
۵۰۶۹۵۸
۲۱۵۱۰۵
۷۲۲۰۶۳
۲۵/۰۰۰

۳۰

گیلان
۹۳۹۳۲۷
۵۴۳۰۷۹
۱۴۸۲۴۰۶
۳۰/۰۰۰

۳۱

یزد
۳۹۱۴۵۸
۲۹۳۰۶۳
۶۸۴۵۲۱
۲۵/۰۰۰

قیمت خرید بانک شماره هر شهر از هر استان ۱۰٫۰۰۰ تومان

قیمت خرید بانک شماره مرکز هر استان ۱۵٫۰۰۰ تومان

بجز استان تهران – فارس – اصفهان – خوزستان – مشهد

قیمت خرید بانک شماره ۵ تا ۱۰ استان بجز لیست قرمز=> هر استان ۲۰٫۰۰۰ تومان

قیمت خرید بانک شماره ۱۱ تا ۲۰ استان بجز لیست قرمز=> هر استان ۱۵٫۰۰۰ تومان

قیمت خرید کل بانک شماره ها ۴۰۰٫۰۰۰ تومان

 

 

سفارش خرید

پرداخت آنلاین پارسیان

 

 

GD Star Rating
a WordPress rating system
بانک شماره های مناطق مختلف استان, ۹٫۸ out of 10 based on 69 ratings
برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
logo-samandehi