مقایسه پنل اس ام اس و قیمت ها سفارش پنل اس ام اس لینک ارسال مدارک شناسایی
نمایندگی پنل اس ام اس

الماس2

سالانه
نمایندگی پنل اس ام اس

الماس

سالانه
نمایندگی پنل اس ام اس

طلایی

سالانه
نمایندگی پنل اس ام اس

نقره ای

سالانه
نمایندگی پنل اس ام اس

برنزی

سالانه
صد در صد امکانات صد در صد امکانات صد در صد امکانات صد در صد امکانات صد در صد امکانات
تعداد 30 خط اختصاصی رایگان تعداد 25 خط اختصاصی رایگان تعداد 20 خط اختصاصی رایگان تعداد 15 خط اختصاصی رایگان تعداد 10 خط اختصاصی رایگان
برندینگ صد درصد برندینگ صد درصد برندینگ صد درصد برندینگ صد درصد برندینگ صد درصد
ایجاد نامحدود کاربر ایجاد نامحدود کاربر ایجاد نامحدود کاربر ایجاد نامحدود کاربر ایجاد نامحدود کاربر
دارای سایت اختصاصی رایگان دارای سایت اختصاصی رایگان دارای سایت اختصاصی رایگان سایت اختصاصی رایگان ندارد سایت اختصاصی رایگان ندارد
سه ماژول درگاه انلاین سه ماژول درگاه انلاین سه ماژول درگاه انلاین سه ماژول درگاه انلاین سه ماژول درگاه انلاین
دارای 18% تخفیف خرید خط اختصاصی دارای 28% تخفیف خرید خط اختصاصی دارای 25% تخفیف خرید خط اختصاصی دارای 21% تخفیف خرید خط اختصاصی دارای 18% تخفیف خرید خط اختصاصی
تمدید رایگان خطوط اختصاصی تمدید رایگان خطوط اختصاصی تمدید رایگان خطوط اختصاصی تمدید رایگان خطوط اختصاصی تمدید رایگان خطوط اختصاصی
دارای 50/000 تومان شارژ پیامک دارای 100/000 تومان شارژ پیامک دارای 50/000 تومان شارژ پیامک دارای 20/000 تومان شارژ پیامک دارای 10/000 تومان شارژ پیامک

700/000
تومـان

برای سال اول

اطلاعات بیشتر سفارش پنل نمایندگی

900/000
تومـان

برای سال اول

اطلاعات بیشتر سفارش پنل نمایندگی

650/000
تومـان

برای سال اول

اطلاعات بیشتر سفارش پنل نمایندگی

400/000
تومان

برای سال اول

اطلاعات بیشتر سفارش پنل نمایندگی

225/000
تومـان

برای سال اول

اطلاعات بیشتر سفارش پنل نمایندگی

بيشتر پول در بيار ، پول بيشتري ذخيره کن زندگي بهتري داشته باش الان شروع کن يا اطلاعات بيشتر لازم دارید؟

LiveZilla Live Chat Software